Historia

Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie to instytucja samorządowa, dobrowolnie zrzeszająca podmioty i osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta i całego powiatu legionowskiego. Powołana została do życia w październiku 2001 roku.
Komitet założycielski tworzyli wówczas:
Anna Bombała, Andrzej Berger-Jankowski, Blandyna Klarecka, Jerzy Łuba, Henryk Świderski, Sławomir Bednarek, Cezary Szafrański, Eugeniusz Karbowski, Kazimierz Kurnicki, Krystyna Reszka, Jerzy Wichowski.

Na pierwszym Zgromadzeniu wybrano pierwszą Radę w składzie:
Prezes – Jacek Szaniawski, Wiceprezesi – Tomasz Talarski i Janusz Klejment,
Sekretarz – Lech Mojski.
Członkowie Rady: Jerzy Wichowski, Andrzej Berger-Jankowski, Wioletta Wierzbińska, Janusz Kubicki, Adam Dmoch.
Dużą, inspirującą rolę w powołaniu Izby spełnił ówczesny starosta, dzisiejszy prezydent Legionowa, Pan Roman Smogorzewski.

Siedziba Izby mieści się w budynku starostwa i pełni funkcję swoistego centrum przedsiębiorczości, do którego są kierowani wszyscy ci, którzy poszukują sposobu na życie poprzez prowadzenie własnej firmy.

Prezesem Izby w latach 2006-2010 był Pan Krzysztof Marcinkowski

Od 2010 roku do dnia dzisiejszego prezesem Izby jest Kazimierz Kurnicki.
Priorytetowym celem działania Izby jest promowanie przedsiębiorczości i zachęcanie do zakładania przez osoby prywatne własnych firm, wspieranie w prowadzeniu zrzeszonych w Izbie podmiotów gospodarczych, reprezentowanie interesów w kontaktach z lokalnymi władzami, urzędami administracyjnymi, a także świadczenie usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych, które są niezbędne w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Działalność nie ogranicza się tylko do działalności na rzecz członków, ale również ambitnie reprezentuje wszystkich przedsiębiorców z terenu powiatu legionowskiego.

Izba jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej.
Wspólnie z sąsiednimi Izbami, działającymi na terenie województwa mazowieckiego stworzono Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego, którego Rada reprezentuje interesy przedsiębiorców w kontaktach z władzami państwowymi oraz instytucjami mającymi skuteczny wpływ na rozwój gospodarczy naszego regionu i kształtowanie Państwa, które będzie przyjazne przedsiębiorcom.

10-lecie Powiatowej Izby Gospodarczej w Legionowie

15-lecie Powiatowej Izby Gospodarczej w Legionowie

100-Lecie nadania nazwy Legionowo