Rodo

Szanowni Państwo

W dniu 25 maja 2019 r weszły w życie nowe regulacje o ochronie danych osobowych.
Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – tzw. „RODO”), uprzejmie informujemy, że POWIATOWA IZBA GOSPODARCZA W LEGIONOWIE przetwarza Państwa dane osobowe. W IZBIE świadczymy usługi oparte na zaufaniu – nasi członkowie i partnerzy mogą mieć pewność, że ich dane są przetwarzane w bezpieczny sposób.
Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować Państwa, że zgodnie z art. 13 RODO:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest POWIATOWA IZBA GOSPODARCZA w LEGIONOWIE
 2. Dane do kontaktu:
  05-119 LEGIONOWO
  Ul. SIKORSKIEGO 11 lokal 207
  Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: KRYSTYNA RESZKA Dyrektor Biura IZBY telefon 504 072 269, e-mail izba@pigwl.pl
 3. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
 4. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji działalności statutowej lub dla realizacji zwartej umowy, t.j. spełnienia wymogów prawnych regulujących stosunek prawny łączący naszych członków z IZBĄ lub strony umowy, w celach związanych z działalnością Administratora, dla których niezbędne jest operowanie na Państwa danych.
 5. Zakres danych obejmuje: imię i nazwisko osoby reprezentującej, stały adres siedziby z kodami pocztowymi, dane rejestrowe, numer telefonu komórkowego, adres e-mail.
 6. Do Państwa danych osobowych nie będą miały dostępu podmioty trzecie. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa.
 7. Pracujemy na danych otrzymanych od Państwa lub pozyskanych ze źródeł publicznie dostępnych.
 8. Zakres procesowanych informacji wynika wprost z wymagań przepisów prawa, realizacji zawartej umowy i formy działalności Administratora. Dane są niezbędne do realizacji tych celów.
 9. Zawiadamiamy, że podmioty, którym dane mogą być udostępniane są niezależnymi administratorami danych osobowych i Administrator nie sprawuje kontroli ani nadzoru nad podejmowanymi przez te podmioty działaniami.
 10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres członkostwa w Izbie lub okres obowiązywania zawartej z Państwem umowy oraz przez okres niezbędny do upływu terminu przedawnienia roszczeń w danej sprawie/do wykonania umowy/przez okres wskazany w przepisach prawa/inna propozycja.
 11. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres:
  Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie ul. Sikorskiego 11 lokal 207 lub na adres poczty elektronicznej: izba@pigwl.pl. W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania danych prosimy wysłać wiadomość z tematem: WYPISZ