O Izbie

Misją Powiatowej Izby Gospodarczej w Legionowie jest współudział w tworzeniu samorządu gospodarczego oraz polityki rozwoju naszego powiatu. Do celów i zadań Izby należą