O Izbie

Izba jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności przedsiębiorstwa i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą z terenu powiatu legionowskiego. Siedzibą Izby jest miasto Legionowo.

Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz.U.,poz.195). Powołana została do życia w październiku 2001 roku.

Misją Izby jest współudział w tworzeniu samorządu gospodarczego oraz polityki rozwoju naszego powiatu. Do celów i zadań Izby należą