10-lecie Powiatowej Izby Gospodarczej w Legionowie

W dniu 18.11.2011 r. odbyły się obchody 10-lecia Powiatowej Izby Gospodarczej w Legionowie. Była to okazja do podsumowań, prezentacji planów na przyszłość, poświęcenia sztandaru oraz rozdaniu wyróżnień dla założycieli, członków i osób wspierających działania Izby.

Uroczystość prowadził znakomity aktor, honorowy obywatel Legionowa Pan Artur Żmijewski.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Pani Anna Aksamit – senator RP, Pan Zenon Durka – Poseł na Sejm RP, Pan Krzysztof Strzałkowski – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Andrzej Arendarski – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Pan Bogusław Nadolnik – Wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pan Ryszard Brański – Zastępca Dyrektora Agencji Rynku Rolnego, Pan Jana Grabiec – Starosta Legionowski, Pan Robert Wróbel – Wicestarosta Legionowski, Pan Roman Smogorzewski – Prezydent Miasta Legionowo, Pan Piotr Zadrożny – Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo, Pani Olga Muniak – Wójt Gminy Jabłonna, Pan Paweł Kownacki – Wójt Gminy Wieliszew, Pan Maciej Mazur – Wójt Gminy Nieporęt. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Miasta i Gmin oraz radni z terenu powiatu legionowskiego.

Ponadto w uroczystości uczestniczyli szefowie instytucji i jednostek organizacyjnych, funkcjonujących na terenie miasta i powiatu legionowskiego, księża legionowskich parafii z księdzem prałatem Lucjanem Szcześniakiem – dziekanem dekanatu legionowskiego, na czele.

Wśród uczestniczących w uroczystości gości byli również przedstawiciele zaprzyjaźnionych Izb, wchodzących w skład Forum Izb Gospodarczych województwa mazowieckiego – Mazowieckiej Izby Gospodarczej w Ciechanowie, Warszawskiej Izby Gospodarczej, Płońskiej Izby Gospodarczej, Izby Przemysłowo Handlowej Ziemi Radomskiej oraz Izby Gospodarczej Regionu Płockiego.

Byli również najważniejsi uczestnicy uroczystości, dla których i dzięki którym Powiatowa Izba Gospodarcza funkcjonuje – przedsiębiorcy z terenu powiatu legionowskiego, a także członkowie Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Legionowie z Panem Stefanem Marciniakiem, Starszym Cechu, na czele.

Uczczono minutą ciszy pamięć ś. p. Jacka Szaniawskiego, pierwszego prezesa Izby, oddanego przyjaciela i wielkiego społecznika, a następnie wręczono Pani Barbarze Szaniawskiej, żonie ś. p. Jacka Szaniawskiego, pamiątkową statuetkę, będącą wyrazem pamięci, uznania i ogromnego szacunku dla ś.p. Jacka Szaniawskiego.

Prezes Izby Pan Kazimierz Kurnicki w swoim wystąpieniu przedstawił historię powstania Izby z zaprezentowaniem nazwisk jej założycieli, pierwszych władz Izby, jej celu oraz planów na najbliższą przyszłość.

Jednym z symboli charakteryzujących dojrzałe organizacje społeczne jest bez wątpienia sztandar. Okrągły jubileusz 10-lecia istnienia to dobra okazja, aby i Izba takim sztandarem mogła się poszczycić.

Fundatorami sztandaru zostali: Rada Izby w składzie: Kazimierz Kurnicki, Krzysztof Marcinkowski, Lech Kmiecik, Marcin Jankowski, Paulina Żmijewska, Krzysztof Lisicki, Andrzej Piętka, Przemysław Zawistowski oraz firmy członkowskie Izby: Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Legionowo Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Legionowo Sp. z o.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa, Krismat Janusz Klejment, Trans Broker Sp. z o.o., Zakład Usługowy TUS Anna Jasińska. Inicjatywę nadania sztandaru wsparło również Starostwo Powiatowe w Legionowie oraz Urząd Miasta Legionowo.

Przed rozpoczęciem Uroczystości, podczas mszy koncelebrowanej przez ks. Prałata Lucjana Szcześniaka, sztandar Powiatowej Izby Gospodarczej w Legionowie został poświęcony.

W imieniu fundatorów, wbicia gwoździ pamiątkowych dokonali: Pan Jan Grabiec, Pan Roman Smogorzewski, Pan Szymon Rosiak, Pan Grzegorz Gruczek, Pan Marek Zawadka oraz w imieniu Rady Izby i członków Izby, Pan Kazimierz Kurnicki.

Złotą odznaką Krajowej Izby Gospodarczej za działalność na rzecz rozwoju Samorządu Gospodarczego zostali uhonorowani: Pani Dorota Wróbel-Górecka – Dyrektor Biura Izby oraz Panowie Kazimierz Kurnicki – Prezes Izby i Krzysztof Marcikowski – wiceprezes Izby.

Tytuł „Przyjaciel Powiatowej Izby Gospodarczej w Legionowie” wraz z pamiątkowymi statuetkami przyznano osobom, które przyczyniły się do rozwoju Izby oraz promocji przedsiębiorczości w powiecie legionowskim: Panu Romanowi Smogorzewskiemu – prezydentowi miasta Legionowo, Panu Janowi Grabcowi – staroście legionowskiemu, Pani Senator Annie Aksamit, Pani Ewie Lisowskiej – naczelniczce Urzędu Skarbowego w Legionowie, Panu Szymonowi Rosiakowi – prezesowi legionowskiej spółdzielni mieszkaniowej, Pani Dorocie Wróbel-Góreckiej – Dyrektorce biura Izby.

Uroczystość zwieńczył koncert najlepszego na Mazowszu i jednego z najlepszych w Polsce gminnego chóru o wdzięcznej nazwie MARZENIE, z Wieliszewa.