Forum Gospodarcze

I Forum Gospodarcze 16 listopada 2017 r.
Pierwsze w historii Forum Gospodarcze Powiatu Legionowskiego, zorganizowane wspólnie przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, Powiatową Izbę Gospodarczą w Legionowie oraz Powiat Legionowski … Czytaj dalej

II Forum Gospodarcze 30 października 2018 r.
II Forum Gospodarcze Powiatu Legionowskiego, organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, Powiatową Izbę Gospodarczą w Legionowie i Powiat Legionowski pod patronatem starosty legionowskiego Roberta Wróbla. … Czytaj dalej

III Forum Gospodarcze 21 Listopada 2019 r.
O zagadnieniach gospodarczych najistotniejszych dla naszego terenu dyskutowano podczas III Forum Gospodarczego Powiatu Legionowskiego, które odbyło się w Centrum Badawczym PAN – KEZO w Jabłonnie. Czytaj dalej