Informacje Urzędu Skarbowego

System e-TOLL to nowoczesne i wygodne dla użytkowników rozwiązanie, oparte na technologii pozycjonowania satelitarnego i bezprzewodowej transmisji danych. Umożliwi wnoszenie opłaty elektronicznej za przejazd pojazdów ciężkich (o DMC przekraczającej 3,5 t i autobusów) po płatnych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i dróg krajowych w Polsce. Uruchomienie systemu e-TOLL nastąpi w czerwcu 2021 roku.
Przewidziany jest okres przejściowy, w którym funkcjonować będą oba systemy poboru opłat – e-TOLL i viaTOL

System poboru opłaty drogowej e-TOLL . Szczegółowe informacje o nowym systemie można znaleźć na stronie internetowej www.etoll.gov.pl  która działa od 4 maja (obecnie dostępna jest w wersji polskiej i angielskiej).
Materiały w formacie PDF do pobrania i druku