Informacje Urzędu Pracy

Zapraszamy do zapoznania się z formami wsparcia dla przedsiębiorców przygotowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie w ramach Tarczy Antykryzysowej.

NABÓR WNIOSKÓW DLA PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCEGO PRACOWNIKÓW (TZW. SAMOZATRUDNIONY) NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
https://legionowo.praca.gov.pl/-/12239771-nabor-wnioskow-dla-przedsiebiorcy-bedacego-osoba-fizyczna-niezatrudniajacego-pracownikow-tzw-samozatrudniony-na-dofinansowanie-kosztow-prowad

NABÓR WNIOSKÓW DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW O DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW PONIŻEJ 30 ROKU ŻYCIA (PO WER)
https://legionowo.praca.gov.pl/-/12239947-nabor-wnioskow-dla-mikro-malych-i-srednich-przedsiebiorcow-o-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-ponizej-30-roku-zycia-po-w

NABÓR WNIOSKÓW DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW O DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA (RPO WM)
https://legionowo.praca.gov.pl/-/12239971-nabor-wnioskow-dla-mikro-malych-i-srednich-przedsiebiorcow-o-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-powyzej-30-roku-zycia-rpo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE – NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW PONIŻEJ 30 ROKU ŻYCIA (PO WER)
https://legionowo.praca.gov.pl/-/12240549-organizacje-pozarzadowe-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-ponizej-30-roku-zycia-po-wer

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE – NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA (RPO WM)
https://legionowo.praca.gov.pl/-/12240531-organizacje-pozarzadowe-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-powyzej-30-roku-zycia-rpo-wm