Informator Restrukturyzacyjny

Szanowni Państwo,
Wiele polskich przedsiębiorstw w dniu dzisiejszym stoi przed problemami wynikającymi ze zmieniającego się na gorsze otoczenia, w którym funkcjonują.
Uderza w nich obecnie:

  • Drogi kredyt z uwagi na wysokie stopy procentowe
  • Wzrost kosztów z powodu inflacji
  • Niewypłacalność partnerów biznesowych
  • Utrata klientów lub pracowników

NEWSLETTER MAJ 2022: Materiały w formacie PDF do pobrania i druku