Punkt bezpłatnego doradztwa.

Od 15 lutego 2022 działa w ramach Izby punkt bezpłatnego doradztwa restrukturyzacyjnego dla przedsiębiorców.

Usługa jest przeznaczona dla:

  • Przedsiębiorców dotkniętych ujemnymi skutkami zmian na rynku z powodu pandemii COVID-19
  • Przedsiębiorców, których sytuacja ekonomiczna może się w najbliższym okresie pogorszyć
  • Przedsiębiorców mających już opóźnienia w regulowaniu swoich zobowiązań

Usługa obejmuje:

  • Analizę zagrożeń wynikającej z obecnej i przyszłej sytuacji przedsiębiorcy
  • Zaproponowanie sposobu rozwiązania zgłoszonego problemu
  • Oszacowanie potencjalnych kosztów proponowanego rozwiązania

Usługę świadczy członek Izby, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny z ponad
20-letnim doświadczeniem w zakresie finansowania i restrukturyzacji biznesu.

Usługa jest świadczona w sposób w pełni poufny.

Punkt działa w siedzibie Izby w Legionowie, ul. Sikorskiego 11 lok. 207, we wtorki i czwartki w godz. 9.00-12.00.

Prośba o wcześniejsze umówienie się telefoniczne na numer 785 501 108 lub e-mailem doradztwo@pigwl.pl

Materiały w formacie PDF do pobrania i druku